Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2019 09:18, số lượt xem: 156

Giang sơn mỹ lệ buổi tương phùng
Một khắc vui mừng vạn nhớ nhung.
Phân li cũng buổi ngày hôm ấy
Non nước thiên thu hoá não nùng.

Hà Nội, tháng 3 năm 2019