Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Đăng ký ngày 02/02/2009 20:27, số lượt xem: 2967
Đề nghị xoá giúp bài trên trang cá nhân: Lối cũ ta về, vì không thấy phù hợp
Trân trọng cảm ơn!