Làm sao con có thể đứng trước Chúa, Chúa ôi,
với gánh hàng nặng trĩu
của chính con,
khi mọi thứ đều đã tiêu tan
và mục nát
và hai bàn tay thì đầy
những điều tốt chưa làm được?


Dịch từ bản tiếng Anh của Regina Grol trong Ambers Aglow – An Anthology of Contemporary Polish Women's Poetry 1981-1995, (Austin, Texas: Host Publications, Inc., 1996).

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=5885

(do thanhbinh82_tp gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.