(Gửi cha tôi, Mieczyslaw Bednarz)

Và hôm nay cha đánh thức con dậy
để dự đám tang của cha
và máu sẽ chảy
ngược dòng


Dịch từ bản tiếng Anh của Regina Grol trong Ambers Aglow – An Anthology of Contemporary Polish Women's Poetry 1981-1995, (Austin, Texas: Host Publications, Inc., 1996).

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=5885

(do thanhbinh82_tp gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.