Không, ta chẳng thấy thoả mãn khi
nhận ra
Thượng đế rủ lòng thương ta
ta cần con người
sự tử tế và ân cần của người
cần những nụ cười những ánh mắt
cần lời nói và cả sự im lặng của người
có thế ta mới tin


Dịch từ bản tiếng Anh của Regina Grol trong Ambers Aglow – An Anthology of Contemporary Polish Women's Poetry 1981-1995, (Austin, Texas: Host Publications, Inc., 1996).

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=5885
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé