Những con sóng xô vào nhau vỡ nát
Bọt nước bay tan tác đúng một lần.
Trái tim ta không sống cùng phản bội,
Không có nơi cho bội bạc xảy ra:
Tình yêu luôn có một mà thôi.

Ta công phẫn hay ta đang đùa cợt,
Hay dối lừa mà lòng cốt bình yên.
Ta chắc chắn không đảo điên, phản bội:
Một tâm hồn chỉ với một tình yêu.

Vẻ đơn điệu và đìu hiu, hoang vắng,
Cuộc đời này mạnh mẽ bởi đơn màu...
Trong cuộc sống dài lâu, thường biến đổi
Tình yêu luôn có một, chỉ một mà thôi.

Sự bất tận vốn nằm trong bất biến,
Đức thuỷ chung là gốc rễ tâm hồn.
Đường càng xa, càng thấy gần Vĩnh cửu,
Càng rõ hơn: tình yêu chỉ một lần.

Ta trả giá tình yêu bằng xương máu,
Nhưng tâm hồn chung thuỷ mãi thuỷ chung,
Và ta yêu, một tình yêu duy nhất...
Chết một lần,
        tình yêu cần có một mà thôi.