Cuộc sống là gì?
Cuộc sống có thể là một dòng máu nóng
Đang trào tuôn trong thân thể con người
Khi anh không còn giọt máu
Cuộc đời anh theo nó cạn theo
Không! Cuộc sống phải là gì khác thế
Cuộc sống không chỉ là những dòng máu nóng
Cuộc sống có thể là một ngọn lửa
Một ngọn lửa trắng
Một ngọn lửa vàng
Một ngọn lửa đỏ
Ai đã thắp lên và vì sao đã thắp?
Ai đã dập tắt và vì sao tắt nó?
Ngay cả khi tôi chết bạn tình ơi
Dù tôi có bị chôn dưới những lớp đất dày
Trên nấm mồ tôi vẫn còn luôn cháy sáng
Ngọn lửa của tình yêu
Ban ngày ngọn lửa sẽ sáng trắng
Còn ban đêm ngọn lửa sẽ màu đen
Bạn tình ơi, người sẽ không bao giờ nhìn thấy
Ngọn lửa trắng luôn dành cho anh
Cả ngọn lửa đen cũng chỉ dành cho anh
Ngọn lửa đỏ chẳng bao giờ tắt được
Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ...


Nguồn: Vết máu biết nói (Tuyển thơ trữ tình România), NXB Hội nhà văn, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)