Tiếng nói của những gì đang huỷ hoại
Vẫn vang vang trong đời cây sỏi đá
Bước chân đánh liều trên cửa
Vẫn chiến thắng được đêm

Œdipe đang đi qua kia, chàng từ đâu tới?
Em thấy đấy, thế mà chàng đã thắng
Một sự khôn ngoan im lìm
Đã tan biến ngay khi chàng đáp

Lặng thinh, con nhân sư vẫn tồn tại
Trong lớp cát của ý tưởng
Nhưng con nhân sư lên tiếng, và khuỵu xuống

Tại sao những từ? Vì lòng tin
Và để một ngọn lửa lại xuyên qua
Tiếng nói của Œdipe được cứu rỗi


Nguồn: Thơ Yves Bonnefoy, Huỳnh Phan Anh dịch, NXB Hội nhà văn, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)