Giông bão tiếp theo giông bão
Tôi chỉ là một con đường của đất
Những mưa làm nguôi đất không nguôi được
Chết đã dọn chiếc giường đêm trong tim tôi


Nguồn: Thơ Yves Bonnefoy , Huỳnh Phan Anh dịch, NXB Hội nhà văn, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)