Con chim của hoang tàn vươn ra từ cái chết
Nó làm tổ trong đá xám dưới mặt trời
Nó đã vượt qua tất cả khổ đau, hoài niệm
Không còn biết nữa thế nào là ngày mai trong vĩnh viễn


Nguồn: Tiếng nói trong khoảng cách (song ngữ), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)