Đôi bờ đây bến bờ nơi
Giữa đôi bờ ấy sông đời của tôi
Đôi bờ, chảy giữa sông đời
Từ sinh tới chết dòng đời của tôi.

Sông theo số phận chảy mau
Riêng tôi để lại mãi sau tim này
Tôi dành tim lại cho ai
Người tìm đò chuyến tìm hoài thấy chi.

Lưu ly hoa nở trên bờ
Trên bờ xuân thắm lời chào ngàn sao
Trên bờ không tắt lửa trào
Trên bờ tất cả lần đầu đã qua.

Lần đầu hạnh phúc ngốc yêu
Lần đầu nếm mật ong liều môi em
Trên bờ câu chuyện đã nên
Điều gì đã gặp chẳng quên bao giờ.

Anh đào dòng xiết khói mờ
Tháng năm với bạn mệt chờ đây nơi
Tháng năm với bạn mình tôi
Thôi tôi chẳng cố tìm người khác em.