Ngày đang sang chẳng thương hại gì ta
Qua đi sẽ mang theo tất cả
Ý nghĩ đã làm thời gian giận dữ
Đám mây cùng tia chớp loé trời xa

Bạn chớ tưởng rồi khi bạn chết
Sẽ trở thành chim thú với cỏ cây
Chớ tự dối mình - chết đi là hết
Không bao giờ ta được có lần hai

Khi nào đấy chính mặt trời cũng thế
Lần cuối cùng bùng cháy để tàn mau
Nhưng trái tim mãi lời than lặng lẽ
Và con người mòn mỏi kiếm tìm nhau


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)