Trước mộ cha, phải nói gì chẳng biết?
Không lẽ nói: cha không có quyền chết?!

Sao cha để mẹ và con côi cút?
Cha hãy nhìn - mẹ héo hắt làm sao!
Vết thương ấy gió còn trông thấy
Mất mát này không biết già đâu

Xót kỷ niệm những đêm ở goá
Mẹ thường cầu sinh nở từ cha

Như xa lắc phía chân trời tia chớp
Làm bật ra bao hư ảnh lắt lay
Đám em con lớn lên trong ảo ước...
Chua chát này con sẽ kể cùng ai?

Vào những gì con sẽ phải trông mong?
Thời gian chạy...
         - Cha ơi, - con gào thét
Cha không làm mẹ và con hạnh phúc!...
Mẹ hãi hùng bịt lấy miệng con


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)