Vào giờ khắc
Khi tâm hồn đen tối
Không hiểu từ đâu
Bỗng sức lực lại hiện ra?...
Nếu như tôi
Không phải đứa con gái nước Nga
Thì từ lâu
Đã buông tay thõng xuống
Ở cái năm bốn mốt xa xăm...
Có nhớ chăng?
Những chiến hào chặn địch
Đường như mạng dây thần kinh phơi trần
Ngoại vi Matxcơva chằng chịt...
Những tờ giấy báo tử
Những vết thương
Những đám tro tàn cháy lụi...
Ký ức hỡi
Đừng đem chiến tranh
Dử xé tâm hồn tôi
Có điều nào tôi biết
Có tình yêu nào với Tổ quốc
Trong sáng hơn
và gắt gao hơn
Thuở ấy
Chỉ có tình yêu
Đã cho người sức mạnh
Giữa lửa đạn vang rền
Nếu như tôi
Với nước Nga không một lòng tin tưởng
Thì nước Nga
Cũng nào đã tin tôi


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)