Cạnh bìa làng mới chiếm
Trên cáng gần nhà kho
Cô quân y hấp hối:
- Chưa kịp sống, bạn ơi!

Chiến sĩ cùng xúm lại
Chẳng dám nhìn mắt cô
Mười tám, vâng, mười tám
Mà cái chết chẳng chừa!

Nhiều năm qua ánh mắt
Của người cựu chiến binh
Người yêu thương thuở ấy
Trong lửa khói hiện hình

Ông rùng mình châm thuốc
Người vợ đợi chút thôi
Ông đang trong suy tưởng
Năm bốn mốt một thời

Cạnh bìa làng mới chiếm
Trên chiếc cáng gần kho
Cô quân y hấp hối:
- Chưa kịp sống, bạn ơi!


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Văn Minh (dịch), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)