Thế kỷ nào cũng vậy
Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào
Lặp lại hoài mỗi một giấc mơ,
Thật nghiệt ngã làm sao, –
Giuda với nụ hôn không lời lý giải
Và tiếng những đồng tiền phản trắc lanh canh.


Hiểu rõ ngọn ngành –
Việc này không ai làm nổi.
Đoán định mãi, cả nhân loại cũng đành:
Thì cứ phản bội thôi
(Nếu không làm khác được!)
Nhưng vì sao và để làm gì
Ngươi lại hôn môi?…