“Октябрь в Крыму”

Октябрь в Крыму –
Как юности возврат.
Прозрачен воздух,
Небо густо-сине.
Как будто в мае
Дружный хор цикад,
И только утром
Их пугает иней.

Я осень
Перепутала с весной.
Лишь мне понятно,
Кто тому виной…

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tháng mười ở Krimê –
Tuổi trẻ như trở lại.
Không khí trong lành thế,
Bầu trời xanh cao vời.
Như đang tháng năm trôi
Ve sầu đồng thanh hát,
Cho dù trong sương sớm
Trời trở lạnh tái tê.

Tôi đã nhầm mùa thu
Với lúc xuân đang độ.
Chỉ mình tôi biết rõ,
Ai gây ra chuyện này…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Tháng 10 ở Krimê
Tuổi trẻ ơi trở lại
Không khí tợ pha lê
Bầu trời xanh mê mãi

Sao i hệt tháng 5
Ve sầu ngân điệp khúc
Trời trở lạnh căm căm
Nhạc tắt ngay lập tức.

Tôi chính là thu vàng
Mà cứ nhầm xuân mộng
Chỉ tôi biết rõ ràng
Ai khiến đời trống rỗng.

25.00
Trả lời