Tháng mười ở Krimê –
Tuổi trẻ như trở lại.
Không khí trong lành thế,
Bầu trời xanh cao vời.
Như đang tháng năm trôi
Ve sầu đồng thanh hát,
Cho dù trong sương sớm
Trời trở lạnh tái tê.

Tôi đã nhầm mùa thu
Với lúc xuân đang độ.
Chỉ mình tôi biết rõ,
Ai gây ra chuyện này…