Tôi mang về nhà từ chiến trường Nga
Chuyện tếu táo về cách mình ăn vận
Giống măng tô rái cá khi tôi khoác
Chiếc áo lính của tôi, lửa sém đã mấy lần

Mặc khuỷu tay vá chằng, vá đụp
Ủng vẹt mòn cũng kệ, có sao đâu
Sau này rồi chẳng bao giờ được mặc
Bộ cánh của tôi, tột đỉnh của sang giàu


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Văn Minh (dịch), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)