Về phía Tây, ta căm thù truy kích
Ngay cả trong những trận đánh hiểm nguy
Anh bỗng thấy bóng em hiển hiện
Tay trong tay, anh với em yêu

Anh lại mơ thấy em hôm nay
Em bước lại, tay mân mê khăn lụa
Không, mũi súng không run, ngắm thẳng
Bởi vì anh gìn giữ cả em yêu

Những lúc nào cạn kiệt đi sức mạnh
Và cả nguồn sức lực đó lìa ta?
Chỉ là lúc ở quê nhà, bạn hỡi
Những người yêu không đợi nữa mà thôi


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 5-2012), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)