Khi quên mất lời thề trong trận đánh
Hai người lính bộ binh hoảng sợ chạy lui
Hai viên đạn kịp thời đuổi họ
Khẩu đội trưởng bắn theo không chút bùi ngùi

Hai người lính ngã xuống ngực chạm vào lòng đất
Khẩu đội trưởng không chần chừ vội vã tiến lên
Chỉ có thể buộc tội anh khi đó
Ai không khi nào tiến trước mũi trung liên

Trong căn hầm tham mưu của trung đoàn sau đó
Khẩu đội trưởng lặng im cầm giấy của chỉ huy
Viết thông báo cho hai người mẹ
Con của họ vì Tổ quốc mình dũng cảm hy sinh

Và người mẹ sụt sùi trong một làng xa vắng
Hàng ngàn lần đọc thư cho những người quen.
Điều nói dối của anh-ai không tin?
Ai có thể vì điều này lên án!