Dưới chân cột đồng hồ
Gió to.
Có ai viết lên góc tường
Cạnh đấy:
"Em chờ anh...
Suốt bốn tiếng đồng hồ.
Pê-chi-a,
Pê-chi-a thân yêu,
Sao vậy?"

Tôi đọc xong những dòng kia,
Bất ngờ
Tim đau nhói.
Tạm thời quên công việc,
Tôi hình dung thấy cảnh
Suốt bốn giờ
Một cô bé chờ người yêu,
Chỉ tiếc...

Gió thổi tung tuyết trắng
Phía sau nhà.
Gió bên cột đồng hồ
Như trước.
Rất muốn tin
Rằng cậu tốt,
Pê-chi-a,
Rằng không đến, chỉ vì
Không đến được