Chuyện xảy ra vào cuối thu, buổi chiều
Lá bị dẫm dưới chân, nhăn nhó.
Tôi bỏ chồng để đi theo người yêu.
Có thể tôi rồi người yêu cũng bở.

Mùi mùa thu.
Cả mùi cây tần bì.
Mưa cứ rơi, mưa cứ rơi buồn tẻ.
Con biết không, con gái: Ra đi
Khỏi người mình không yêu -
Không dễ.