Chuyện chỉ một lần yêu là điều vô lí,
Ta hãy nhìn kĩ các mảnh đời.
Từ tình đầu đến tình cuối
Với mỗi người là cả một cuộc đời.

Và có thể, tuổi trẻ là trả giá
Cho phần ba cuối cuộc đời:
Cho ánh hoàng hôn đỏ chói,
Cháy bùng lên le lói rồi thôi.