Chỉ một lần tôi thấy trận giáp lá cà
Một lần trong thực tại. Và nghìn lần trong mộng
Ai bảo ngoài chiến trường không khiếp khủng
Chắc chẳng hiểu gì về chiến tranh


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)