Chẳng phải công trạng gì, chỉ may mắn mà thôi
Trong chiến tranh, cô gái thành người lính
Nếu cuộc sống tôi khác đi, hay toan tính
Ngày chiến thắng hôm nay, tôi xấu hổ vô cùng

Giống hệt như hồi năm bốn mốt
Chẳng ai chút hân hoan đón phụ nữ chúng tôi
Anh chàng tuyển quân, mời về nhà, đuổi khéo
Còn huy hiệu, bằng khen, sau này sẽ tính thôi

Ngoái lại nhìn những đám khói xa xôi
Chẳng phải công trạng gì, vào năm khốc liệt đó
Vinh dự nhất đối với người thiếu nữ
Được đem đời mình cống hiến nhân dân


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Văn Minh (dịch), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)