Nếu ta chết sẽ biến thành tảng đá

Để không nhuốm phải bi thương của xóm giềng
Không bị lung lay bởi hỷ nộ trên đời
Mòn theo mưa gió

Trong im lặng vô tình ngàn năm
Lẩn hút vào phía trong sâu thẳm
Cuối cùng thì cuộc đời cũng lãng quên

Mây trôi
Ngân xa
Không mơ, cũng không hát

Dù có rẽ chia thành đôi ngả
Hãy thành tảng đá lặng câm


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ hai mươi, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)