Đây tiếng thét gào không thành tiếng
Hướng về hải nguyên xanh kia
Vẫy chiếc khăn tay của nostalgia vĩnh cửu

Tấm chân tình lăn tăn theo gió như làn nước
Trong sáng thế dưới chân cờ ý niệm
Nỗi u sầu dang cánh diệc bạch bay

Than ôi ai đó nhỉ
Nỗi lòng buồn nao nức đến thế
Người ấy gieo mình vào không trung xưa cũ


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ hai mươi, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)