Chưa có đánh giá nào
Nước: Phần Lan
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kaarlo Sarkia (1 bài)
- Aaro Antti Hellaakoski (2 bài)
- Eino Leino (4 bài)
- Otto Manninen (2 bài)
- Väinö Antero Kirstinä (8 bài)
Tạo ngày 18/06/2008 08:07 bởi hongha83
Yrjö Olavi Jylhä (1903-1956) hay Yrjö Jylhä là nhà thơ Phần Lan. Thơ ông đầy chất ảm đạm, buồn.

Tác phẩm:
- Vực thẳm
- Cây thánh giá trong tuyết
- Lửa quét