Dưới trăng anh ghen tức
Với chính bóng hình anh
Bóng em tan trên tuyết
Anh càng thêm giận mình

Khao khát làn môi em
Da thịt em nóng bỏng
Thân hình em tuyệt vời
Mong ôm em say đắm

Nhưng vẫn là quá ít
Anh muốn em tan ra
Nhập vào anh làm một
Bóng hai ta chung hòa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)