Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lee Cho-nyon (1 bài)
- U Tak (2 bài)
- Woo Thaec (2 bài)
- Hye Geun (1 bài)
- Lee Saek (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/10/2020 20:46 bởi hongha83
Yi Cho-nyon 이조년 (1269-1343) tên chữ Hán là Lý Triệu Niên 李兆年, là một quan đại thần cuối triều Goryero.