Lời trống rỗng sử xanh không ghi nổi
Đường nhân dân sử chép lắm gian truân
Không thể yêu bằng tình yêu mù quáng
Mà cũng không thể không yêu đến cuồng điên
Những trang sử Nga máu đỏ tưới đầm


Nguồn: Tôi phải nói về đất nước Nga (thơ dịch), NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)