Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 02/12/2010 19:16

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bằng Việt

Ngôi sao giống như ánh sáng qua khe ổ khoá
Sau lỗ khoá nhỏ nhoi là thăm thẳm thiên hà
Chúng ta mới ghé nhìn bằng cái nhìn viễn vọng
Còn cánh cửa khoá kín kia - chưa mở nổi bao giờ


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Duty

One star gleams in the twilight like a lit
keyhole
you glue your eye on it – you look inside – you see everything
The world is fully illuminated behind the locked door
You need to open it

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời