15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 10:01

Ai cũng như con Tằm
Nhả tơ cho dân tộc mình
Tổ quốc Việt Nam vàng ươm.


Cao Bằng, 1995