15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 09:48

Tôi thét lên một tiếng
Buồn
Núi trước mặt
Sau lưng đều nghe tiếng
Lá mục trên đầu
Gỗ nát dưới chân nghe tiếng

Buồn thì buồn
Đất mẹ ta ở đây
Mai ta lên rừng chặt cây
Dỡ xuống bổ làm tư làm tám
Này cột, này kèo, này thượng lương, cửa sổ
Đẽo cho nó tròn, bào cho nó nhẵn
Ta dựng ngôi nhà nhỏ
Đuổi hết buồn ra ngoài

Ta rải chiếu đan mời
Các bạn từ xa đến
Không phải để ăn không phải để xem
Đến để trong nhà có tiếng người
Và tiếng cười sảng khoái
Giúp nhau tan nỗi buồn

Tôi kê thêm giường sắm thêm màn
Đắp cái bếp lò thật to ở giữa
Ngọn lửa đỏ thêm bạn bè vào nữa
Nỗi buồn tàn qua đêm.


Cao Bằng, 1990