Nào
khuya rồi
em về đi
chồng và con đang chờ

Nào
sắp sáng rồi

Sương rụng ướt mà không hề lạnh
Co đôi vai lại
Ấm rất lâu
Vai mình còn hơi người

Tình yêu là gì, trời ơi!


Cao Bằng, 1995