Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 14:09

Làng tôi củ lạc thắt ngang
Quả dưa buộc dọc cho chàng đi thi
Ông Nghè, ông Cử vinh quy
Cũng như hạt lúa ra đi
Tiên Điền

Chả cầy cầm lấy bút nghiên
Chõng tre lều rạ… Mà nên danh làng
Lay phay mấy hạt mưa nam
Ướt câu phường vải trai làng lâm ly
Giọt mưa "ngọn tiểu khê" đi
Thành sông, thành biển, thành gì cũng đây…

Bão xô nghiêng mảnh ruộng gầy
Nắng hun đến cái diệp cày cũng cong
Lụt mang đi hết của đồng
Bao nhiêu hạt mẩy đi không… một về
Bảy đời Tiến sỹ, quan Nghè
Áo thâm, guốc mộc, roi tre, seo cày

Long đong chừng ấy năm rày
Trong Kiều có mẹ, mẹ nay có Kiều