Bài thơ: Đường đôi (Yến Thanh - Nguyễn Thanh Bính)
Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thânthơ vào 02/03/2008 20:04

Dong xe rong ruổi thương trường
Em ơi có biết con đường có tim?
Tìm em khuất lấp tầm nhìn
Tìm đường phơi ngực mặc tình gió sương
Đất chọn lọc, đá hoa cương
Súp-bây(*) vẫn móng nhựa đường bitum
Ngày chưa nhựa hoá bê tông
Cầm tay em hẹn đi chung một đời
Từ đô thị hoá đường đôi
Dải phân cách cứng ... em, tôi ngựơc chiều
Cư như tôi gặp em nhiều
Hoá ra bài toán ngược chiều song song!
Đi trên đường cứng bê tông
Bồi hồi nửa nhớ nửa mong đường mềm
Nửa đường anh - nửa đường em
Liếc nhìn đối tác mà thèm khả thi
Lu đằn, xe chạy, người đi
Tim đường vẫn giữa người thì lệch tâm
Tại người hay nhựa - bê tông

Mà em ơi mãi song song ngược chiều?


(*) Subbase: cấp phối hạt trung làm móng đường. Base: cấp phối hạt mịn làm mặt đường.