15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 09:52

Tháng chạp bè xuôi nước toả dòng
Nửa đêm sương muối xuống mờ sông
Đồi xa chợt lửa khai hoang đỏ
Hơi ấm chuyền theo đến rạng đông


Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006