15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:43

Ba năm trở lại đất sơn tràng
Bèo động ven nương, sắn thẳng hàng
Trong bếp, lửa rơm reo lép bép
Nhịp chày thay nhịp búa âm vang


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006