15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:30

Mưa tạnh, cây bày trời sắp quang
Ngầm sông, đây lúc lũ nguồn dâng
Xe đi hướng khác riềm sau núi
Biết vậy, tin nhà vẫn ngóng sang


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006