15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:55

Vạch gai tìm lại dấu chân nhân
Ráng đọng chiều vương lớp bụi trần
Con suối ngày xưa doanh điện Phật
Luồn gai hoà xuống xóm ngư dân


12-1989

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996