15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2016 10:25

Nắng rẽ sông Đà hai dải sáng
Tối sầm non Tản bóng mưa mây
Bên kia theo cá, thôn chài vắng
Bò giỡn non tơ cỏ phía này


10-1972

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006