15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:27

Nhớ kẻ trồng hoa đã khuất vời
Tùng khô, hạn héo, khóm mai còi
Quyên về không dám khua vang gốc
Sợ đốt thêm cành, luỵ tiếng rơi


3-1982

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006