15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:32

Gửi Quách Tấn

Nhớ bạn nhiều hôm da diết nhớ
Lại đành không tiện viết thơ thăm
Ngại trao tâm sự cho tờ giấy
Đè nặng thêm tay kẻ nhận cầm


9-1982

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996