15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:51

Sông vắng lặng, trăng không thuyền xuống bến
Ghé lòng xanh thẫm trúc bên cầu
Xứ thương nhớ nghìn đời e khó đến
Ngựa mỏi rồi nào nỡ thúc đi mau


1936

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006