15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:21

Chiều nay buông lỏng then cài
Bình hoa ý thức lộ ngoài song mưa
Lăn tăn giọt mát thấm vừa
Thơ buồn kết tứ - bỏ bùa cho đêm


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006