15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 10:42

Nắng thêu dần ngắn bóng lùm tre
Con cuốc đâu đây vẳng tiếng hè
Xếp mảnh chăn bông chưa cất vội
Sự đời đêm ngẫm dạ còn se


3-1982

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006