15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 09:53

Tuyết đang mùa, vội vã tuyết bay
Hàn lên mái phố, nén vào cây
Chúa Đông như dốc toàn uy lực
Dìm trọn dân gian dưới tuyết dày


Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006