15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 11:06

Cùng chim tu hú bạn bao giờ
Tuổi nhỏ con chưa rời Thủ đô
Nay chiến trường xa tìm đến gặp
Rắc màu hoa gạo đỏ trong thơ


8-1973

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996