15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 19:19

Nghe gió, phong lan bóng rượu đào
Ngưng cung đàn nguyệt, én bay cao
Trong thôn trống giục - trăng vào hội
Rộn giữa vườn cam - đỏ tiếng chào


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006